25 Mayıs 2018, Cuma
Üye Giriş Paneli
Kullanıcı Adı
Şifre
KONU LİSTESİ

Polikistik (Çok Kistli) Böbrek Hastalığı

Belirtiler
Böbrek bölgesinde ağrı;
idrarda kan-,
Geceleri çok idrara çıkmak-,
Böbrek taşları-,
Çocuklarda anemi;
Yüksek tansiyon.

Polikistik böbrek hastalığında böbreklerde kist kümeleri vardır. Bunlar böbreğin çalışması­nı önler ve böbreğin büyümesine sebep olur. Hem çocuklarda, hem yetişkinlerde görülür. Bu hastalık yetişkinlerde daha yaygındır. Ancak ekseriyetle yaşamın ikinci veya üçüncü 10 yılı­na veya daha ileri yaşlara kadar belirtileri ol­maz ve sorun yaratmaz. 400.000 Amerika`lının bu hastalığa yakalanmış olduğu ortaya çıkmış­tır. Bu sayı gerçekte daha da çoktur, çünkü po­likistik böbrek hastasında sıklıkla hiç belirti gö­rülmeyebilir.
Hastalığın çocuklukta görülen türü, hemen doğumdan sonra teşhis edilir. Bu hastalıkta iliş­kili sorunlar-, yüksek tansiyon, anemi, böbrek­lerin çalışmaması, ilk ve orta çocukluk döne­minde böbrek hastalığıdır.

Teşhis
Polikistik böbrek hastalığından kuşkulanıl-dığmda, ultrason ve bilgisayarlı tomografi gere­kecektir.
Polikistik Böbrek Hastalığı Ne Derece Ciddidir?
Hastalığın yetişkinlerde görülen türde yük­sek tansiyon ve böbreklerin artan çalışma kay­bı ekseriyetle yetişkinlik döneminde gelişir. Ba­zen kistte kanama olur ve buradaki (böğründe duyulan) ağrıya bağlı olarak düşünülür. Böbrek taşları polikistik böbrek hastalarında diğer kim­selere oranla daha çok olur. Hastaların çoğu böbrek hastalığının son safhasına 40 veya 50 yaşlarında varırlar. Fakat bazıları daha erken de bu safhaya ulaşabilir. Bazıları da ömürleri boyu sadece hafiften başlayıp orta dereceye varan bir böbrek yetmezliği yaşarlar. Son saf­haya varıldığında yaşamı uzatmak için böbrek diyalizi (suni böbrek) veya nakil gerekir. Yetiş­kinlerin bir çoğunda aynı zamanda karaciğer kisti dahil bazı karaciğer sorunları görülür. Ka­raciğer kisti mikroplanabilir, bu durum ateş ve başka belirtiler doğurur. Hastalığın çocuklarda görülen türü çok ciddidir, bebeklik veya çocuk­luk döneminde ölümle sonuçlanabilir.

Tedavi
Kistlerin oluşmasını ve büyümesini önleye­bilecek bir tedavi henüz yoktur; ancak, şika­yet ve olası komplikasyonlar ortadan kaldırıla­bilir. Yüksek tansiyonun kontrol edilmesi, böb­reğin normal işlevini sürdürmesine yardımcı olacaktır; idrar yolu enfeksiyonunun, böbrek harabiyetini önlemek için, tedavi edilmesi ge­rekir; ağrı, kanama, enfeksiyon ya da tıkanma varsa kistlerin delinmesi gerekebilir. Bazen böbreğin alınması da gerekebilir, son dönem böbrek yetmezliği meydana gelmişse, diyaliz veya böbrek nakli yapılması zorunludur.
Hastalığın çocukluk döneminde görülen tipi dikkatli bir tıbbi bakım gerektirir.Yüksek tansiyon için genellikle ilaç tedavisi gerekir.
Bu hastalık çocuklarda son dönem böb­rek yetmezliğine neden olabilir. Bu nedenle, diyaliz veya böbrek nakli için çok fazla beklen­meyebilir. Polikistik böbrek hastalığı, ciddi bir karaciğer hastalığına da eşlik edebilir.

Not:Burada yer alan yazılar bilgilendirme amaçlıdır, İlaç önerisi ve tedaviler için lütfen doktorunuza başvurunuz..