25 Mayıs 2018, Cuma
Üye Giriş Paneli
Kullanıcı Adı
Şifre
KONU LİSTESİ

Safra Kanalı Tıkanması

Belirtiler
-Sarili;
-Yüksek ateş ve üşüme nöbetleri;
-Dışkının kil rengi olması;
-Çay veya kahverengi idrar,
-Karnın üst kısmında anormal ağrı.
Tehlike Belirten İşaretler
-Şok: Soğuk, ıslak ve soluk ciltle birlikte za­yıf ve hızlı nabız atışı.
-Zihinsel karışıklık.

Ana safra kanalında (hem karaciğerden hem safra kesesinden onikiparmak bağırsağa safranın geçmesi için yol) safra kesesi taşı bu­lunması en çok görülen safra kanalı tıkanması nedenidir. Safra kesesi taşı ameliyatla alındık­tan (choleçystectomy) sonra ana safra yolun­da bir taş kalabilir. Bu az vakada görülür. Taşlar dar safra kanalını tıkayabilir ve karnın üst sağ kısmında ağrılara neden olabilir. Ekseriyetle sık sık yükselen ateş, üşüme, titreme ve sararma akut safra yolu tıkanması belirtileridir. Ana saf­ra kanalı (yolu) ve pankreas kanalı birçok kim­sede birleşik olduğu için safra kanalındaki bir tıkanma pankreas kanalında bir tıkanmaya gi­debilir ve bunun arkasından pankreas iltihabı gelir (Pankreatit). Ana safra yolunun tıkanması acil bir vakadır. Tıkanıklığın derhal giderilmesi gerekir. Safra kanalı tıkanması kanalda bir da­ralma, (sıkışma) iltihaplanma veya kanser be-bebiyle de olabilir.

Diğer Nedenler
Safra kesesi ameliyatından sonra, oluşan nedbe dokusuna bağlı bir daralma oluşabi-Iir.Safra kanallarına kanama olduğunda (hemo-bili denir), bir pıhtı oluşarak safra kanalını tıkayabilir, bazen safra kanalı ve karaciğer ameli­yatlarından sonra ortaya çıkabilen bu durum, çoğu kez kendiliğinden ortadan kalkar. Eğer kendiliğinden iyileşmezse, ameliyatla çıkarıl­ması gerekir. Hemobilili hastalarda çoğu kez, karın ağrısı, sarılık ve dışkıda gizli kan bulunur.
Safra kanalı duvarının kalınlaşarak sertleşti­ği, primer sklerozan kolanjit denilen bir hasta­lıkta da kısmi safra kanalı tıkanması olabilir.Bu hastalık safra kanalı taşlarındakine benzer şi­kayetlere neden olabilir; ayrıca, siroz, karaciğer yetmezliği ya da yemek borusuda oluşmuş va­rislerde kanamaya da yolaçabilir.
Safra kanalındaki habis bir tümör de tıkan­maya neden olabilir. Tıkanmaya yolaçabilecek diğer hastalıklar arasında, safra yollarının duva­rına baskı yapabilecek akut ya da kronik pank­reas iltihaplan, pankreasta habis bir tümör, lenfoma ve vücudun diğer bölümlerinden ya­yılmış bir habis tümör sayılabilir.

Tedavi
Tedavinin başlıca amacı.safra kanalındaki tıkanıklığı ortadan kaldırmaktır.
Ameliyat Ve Endoskopiyle Tedavi
Tıkanmanın nedeni safra kanalındaki bir tassa ve safra kesesinde de taş varsa, taşları çı­karmak için ameliyat yapılabilir. Eğer ameliyat sizin için tehlikeli ya da safra kesesi daha önce çıkarılmışsa, ERCP (bkz. Safra ve Pankreas Ka­nallarının Radyolojik Muayenesi) denen özel bir girişim yapılarak taş çıkarılabilir.
Eğer tıkanma nedeni safra yollarındaki bir nedbe dokusu ya da daralmaysa, kanalı açmak için ameliyat yapılır ya da özel bir tüp takılır.

İlaç Tedavisi
Uzun süreli safra kanalı tıkanması sonucu sık olarak ortaya çıkan kaşınma, kolestiramin denen bir ilaçla tedavi edilebilir. Doktorunuz, K, A ve D vitaminleri de verilebilir. Eğer ateş de varsa, genellikle damar yolu ile antibiyotik tedavisi yapılır.

Not:Burada yer alan yazılar bilgilendirme amaçlıdır, İlaç önerisi ve tedaviler için lütfen doktorunuza başvurunuz..